Loading...
FAQ2020-12-16T08:34:02+00:00

FAQ, veel gestelde vragen over hoe buitenlandse werknemers tewerkstellen in België?

FAQ, veel gestelde vragen buitenlandse werknemers. Meer en meer kiezen bedrijven er voor om buitenlandse arbeidskrachten in te zetten.

Waar moet je op letten bij het aanwerven van buitenlandse arbeidskrachten?
Hier een aantal veel gestelde vragen, FAQ’s buitenlandse werknemers.

Wat is Detachering?2020-11-29T09:25:01+00:00

Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren, met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen.
Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.

Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land veelal onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.

Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.

De voordelen:

  • U betaalt alleen voor de gewerkte uren
  • Geen doorlopende kosten bij ziekte, vakantie of als u geen werk meer heeft
  • Slechts één kostenpost voor (ingeleend) personeel
  • Goede huisvesting voor uw werknemers
  • Alles juridisch goed geregeld, inclusief verzekering voor ongevallen
  • Professionele ondersteuning voor de werkgevers en de werknemers
  • Extra werknemers zonder extra administratie of inspanningen van uw kant

 

Wat met mijn wensen en behoeften?2020-11-25T20:23:13+00:00

Wij gaan samen met u in overleg over uw opdracht/project, en samen bekijken wij welke soort onderaannemers, met welke specifieke kwalificaties en specialisaties, u nodig heeft om uw project/opdracht tot een succes te maken.

Buitenlandse werknemers in dienst nemen: Waar moet je op letten?2020-11-25T20:30:38+00:00

Veel bedrijven merken dat het lastiger wordt vacatures in te vullen. Het inzetten van buitenlandse werknemers is dan een oplossing. Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers is voor veel bedrijven de oplossing voor hun continuïteits- of bezettingsprobleem. Toch zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals bepaalde formaliteiten inzake tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen.

Buitenlandse werknemers is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Europese arbeiders volgt de Belgische en Europese wetgeving wel nauwgezet. Buitenlandse werknemers zorgt ervoor dat alles conform de Europese en Belgische wetgeving verloopt.

Als u met een Poolse arbeider of onderaannemer werkt zorgen wij dat alle verplichte formulieren en aangiftes (A1-formulier, Limosa-aangifte, e.d.) in orde zijn.

Hoe lang kan een buitenlandse werknemer in Belgie werken?2020-11-29T21:03:18+00:00

De toegelaten duur van de detacheringen bedraagt tussen 24 maanden en 5 jaar, soms verlengbaar. Bij detacheringen naar landen waarmee België geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gelden specifieke regels die je per land kan opvragen bij de RSZ.

Waar sociale lasten betalen bij een buitenlandse werknemer via Detachering?2020-11-29T21:06:19+00:00

Wanneer de werkgever (Europese Arbeiders / buitenlandse Werknemers) alles goed regelt Omtrent de formulieren, zoals het A1-formulier. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald (en dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen). Dan worden de sociale bijdragen in het land waarin de zetel van de werkgever is gevestigd die het document aflevert.

Wat zijn de voorwaarden bij Detachering van buitenlandse werknemers?2020-11-29T21:25:57+00:00

Naast de verplichte Limosa-aangifte. Moet iedere gedetacheerde werknemer of zelfstandige verplicht over een formulier A1 beschikken. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald. Evenals dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen. Het is dan ook een instantie van de sociale zekerheid van het land waarin de zetel van de werkgever is gevestigd die het document aflevert.

Kies daarom altijd voor een professionele organisatie. Zodat je er zeker van bent dat alles conform de Europese en Belgische wetgeving verloopt. Europese Arbeiders (Buitenlandse Werknemers) kan hier uw betrouwbare partner voor zijn!

Waar moet de belastingaangifte gebeuren bij een buitenlandse werknemer ?2020-12-16T08:31:55+00:00

Het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer verblijft binnen een tijdvak van 12 maanden niet langer dan 183 dagen in het werkland. Voor het tellen van de dagen voor de 183-dagenregeling gaat u uit van de verblijfsdagen: alle dagen waarop de werknemer in de werkstaat was. Ook dagen waarop de werknemer niet werkte, bijvoorbeeld weekenden of vakantiedagen, telt u dus mee. Een dagdeel telt als een volledige dag.
  • De werkgever die het loon betaalt, is niet gevestigd in het werkland en het loon wordt ook niet betaald door of namens een werkgever in het werkland, de zogenoemde materiële werkgever (zie hierna, onder ‘Personeel uitlenen, uitzenden of detacheren’).
  • Het loon komt niet ten laste van de winst van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een filiaal, of van een vast middelpunt van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een verkooppunt van een fabrikant.

 

Deze 3 voorwaarden staan samen bekend als de 183-dagenregeling. Degene die deze regeling wil gebruiken – dit kan de werkgever, de werknemer of de Belastingdienst zijn – moet bewijzen dat er aan alle 3 de voorwaarden is voldaan. Wordt aan 1 van de voorwaarden niet voldaan, dan heeft het werkland het recht belasting te heffen.

Tevreden klanten en partners.

Europese Arbeiders laat zich bijstaan door goed betrouwbare partners en tevreden klanten

Vraag uw offerte aan

U wilt een offerte of wil je meer weten over de aanpak van Buitenlandse werknemers? Neem vrijblijvend contact op!

Ga naar de bovenkant