DISCLAIMER EN PRIVACYBELEID EN COOKIES

ONZE CONTACTGEGEVENS:

Hallard Sro
Karadzicova 16,

812 08 Bratislava
Slowakia
SK 2023920415

Tel: 0032 (0)471 37 26 81
Email: info@europesearbeiders.be

Maatschappelijke zetel:

Hallard Sro
Karadzicova 16,

812 08 Bratislava
SK 2023920415

 

Hallard Sro vanaf hier voorgesteld als “Europese Arbeiders”.
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website: www.lassers.be. www.europesearbeiders.be. www.buitenlandsewerknemers.be.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Europese Arbeiders staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Europese Arbeiders is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

Europese Arbeiders behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.  Europese Arbeiders geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE U DOORGEEFT

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen we deze informatie gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en in naleving van uw privéleven.

Bent u een onderneming of een particulier?

De via deze website of één van onze vestiging meegedeelde persoonsgegevens, worden, in functie van uw profiel, bewaard door Europese Arbeiders in het kader van onze dienstverlening. Uw gegevens worden gebruikt (1) voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten (marketingacties en promoties), (2) om onze zakelijke relatie te onderhouden, (3) om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en (4) om de prestaties van onze werknemers, IT- Leverancies, Marketing dienst, onderaannemers en aangestelden te kunnen beheren.

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan werknemers en aan onderaannemers die namens de Europese Arbeiders diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden.

Alvast bedankt om wijzigingen door te geven omtrent contactgegevens.

U kunt zich  kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@europesearbeiders.be

In het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen de verzamelde gegevens meegedeeld worden binnen onze onderneming en aan onze klanten. De persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan onderaannemers die namens Europese Arbeiders diensten verlenen, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden.

  • Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschik je over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@europessearbeiders.be

Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met je voorafgaande toestemming.

3. BELEID TEN AANZIEN VAN COOKIES

De term “cookies” wordt in dit document gebruikt als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.
Wat is een cookie? Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Ze bevatten informatie over bijvoorbeeld taalvoorkeur. Hierdoor moet u niet telkens uw taalkeuze ingeven bij het (opnieuw) bezoeken van eenzelfde website. Sommige cookies stellen uw browser in staat bepaalde afbeeldingen op een correcte manier weer te geven, alsook bepaalde toepassingen correct te laten functioneren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Hoe zet u cookies uit? Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookiesChrome:

  • Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647Firefox:

  • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelenSafari:

  • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

  • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  • All other browsers: Please look for a “help” function in the browser or contact the browser provider.

Indien u kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen kan het zijn dat bepaalde afbeeldingen niet of niet volledig  worden getoond. Ook bepaalde toepassingen kunnen mogelijks niet correct functioneren.

Meer informatie over cookies:

  • Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

4. ANALYTISCHE COOKIES

Met jouw toestemming maken we gebruik van analytische cookies. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld websitebezoeken meten (bv. aantal bezoekers, meest bezochte webpagina’s etc.)

Indien je je toestemming hiervoor hebt gegeven, maken wij in dit kader gebruik van Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers die mogelijks gelokaliseerd zijn in de Verenigde Staten. Opdat Google de nodige bescherming garandeert bij de verwerking van persoonsgegevens (ook buiten de EER), sloten we een verwerkersovereenkomst af met Google, waarin de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie werden opgenomen inzake doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER. Op basis van deze overeenkomst doen wij het nodige om Google ertoe aan te zetten om een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens te garanderen. Wij verwijzen in dit kader naar de privacy- en cookie policy van Google: https://policies.google.com/privacy#intro. en https://policies.google.com/terms

5. SOCIALE MEDIA PLUG-INS

“Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst indien je onze website bezoekt en toestemming hebt gegeven dat deze plug-ins ingeschakeld mogen zijn. Wanneer je toestemming hiervoor hebt gegeven, hebben wij daar geen invloed op. Je kan je toestemming steeds intrekken (zie hieronder bij “In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan”). Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die via de sociale media plug-ins wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers die mogelijks gelokaliseerd zijn in de Verenigde Staten. Opdat LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + de nodige bescherming garanderen bij de verwerking van persoonsgegevens (ook buiten de EER), sloten we een verwerkersovereenkomst af met deze partijen, waarin de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie werden opgenomen inzake doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER. Op basis van deze overeenkomst doen wij het nodige om deze partijen ertoe aan te zetten om een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens te garanderen.

6. ANDERE/ONVOORZIENE COOKIES

Vanwege de manier waarop internet en websites werken, hebben we niet altijd zicht op cookies die door derden op onze website worden geplaatst. Dit geldt vooral in gevallen waarbij onze webpagina zogenaamde ingesloten elementen bevat: teksten, documenten, afbeeldingen of korte films die worden opgeslagen door derden, maar worden weergegeven op of via onze website. Als u op deze website cookies aantreft die niet gelinkt kunnen worden aan Europese Arbeiders, laat het ons dan weten. Of neem direct contact op met de betreffende derde om navraag te doen naar de cookies die ze plaatsen, hun reden daarvoor, de levensduur van de cookie’s, en hoe uw privacy wordt gegarandeerd.

Actualisering van onze wettelijke informatie Wij behouden ons het recht om dit beleid te veranderen en/of aan te vullen teneinde eisen van binnenlandse wetgevingen te beantwoorden.

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Europese Arbeiders toe.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Europese Arbeiders de op, en via, deze website aangeboden informatie te verspreiden, aan te passen, te verkopen, openbaar te maken of over te dragen aan derden.

8. GESCHILLEN

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de wetgeving in Bratislava Slowakia. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Bratislava bevoegd