Wetgeving buitenlandse werknemers? U wilt arbeiders in dienst nemen?

Wat zijn de verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers op het Belgische grondgebied?

Wetgeving buitenlandse werknemers? Bij tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België zijn er bepaalde verplichtingen. De wettelijke regels rondom het detacheren van buitenlands personeel zijn ingewikkeld en er zijn zelfs verschillende mogelijkheden. Zo dus zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals bepaalde formaliteiten over tewerkstelling – en verblijfstoelating in orde brengen.

Bij detachering binnen de EU moeten de buitenlandse werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven bv (de Poolse arbeiders) die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land vaak onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.

Wetgeving buitenlandse werknemers A1 formulier

Buitenlandse Werknemers: is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Buitenlandse Werknemers volgt de Belgische en Europese wetgeving wel nauwgezet. Buitenlandse werknemers zorgt ervoor dat alles in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving verloopt.

Ook zorgen wij dat alle verplichte vergunningen, formulieren, arbeidskaart  en aangiftes (A1-formulier, Limosa aangifte, Limosa attest, RSZ, …) in orde zijn.

Wij krijgen dan ook vaak de vraag van bedrijven om hun onderaannemer te begeleiden in het proces van legalisatie. Zoekt je naar onderaannemers in de bouw, industrie of aanverwante? Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat!

Belgische ondernemers in problemen gekomen bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten

Er zijn al té vaak tevéél Belgische ondernemers in problemen gekomen bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten, omdat de wetgeving niet strikt gevolgd werd. Wat ook overduidelijk is, aangezien de complexiteit en combinatie van verschillende Belgische wetgevingen in overheidsinstanties.

We merken steeds meer dat de buitenlandse bedrijven in hun eigen land in orde zijn met de wetgeving maar onvoldoende machtig zijn om de Belgische wetgeving en de veranderingen te volgen of zich hierin aan te passen! Met alle gevolgen voor de (kleinere) Belgische bedrijven zonder juridische dienst.

Buitenlandse Werknemers werkt sinds jaren voor de grotere aannemers en bedrijven in België. Hierdoor werken met een eigen juridische dienst en kijken erop toe dat de wetgevingen gevolgd worden.

Belgische ondernemers problemen met buitenlandse werknemers

We merken ook dat er sterk regionale verschillen zijn in de werking van de Belgische inspecteurs, zo zijn er vaak bedrijven die “al controles achter de rug hebben gehad” en denken dat het dan OK was, bij een latere of andere controle achteraf blijkt dat ze dan initieel geluk gehad hebben met de inspecteurs.

Er zijn verschillende interessante manieren mogelijk voor de aanwerving:

Contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden

Wat is een A1-Formulier?

Het A1-attest is een draagbaar Europees document dat de socialezekerheidswetgeving bevestigt die op jou van toepassing is als je in meer dan één EU-lidstaat werkt. Het is verplicht dat alle buitenlandse medewerkers over deze verklaring beschikken,

Het bevestigt dat de wetgeving van een andere lidstaat waarmee je verbonden bent, niet op jou van toepassing is. Je hoeft in het andere land dus geen socialezekerheidsbijdragen te betalen.

Voor ons Buitenlandse Werknemers / Europese Arbeiders is het van groot belang dat de Belgische en Europese wetgeving strikt gevolgd wordt.

A1 formulier

Er zijn verschillende interessante manieren mogelijk voor de aanwerving:

Contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden

Wat is een Limosa aangifte?

Iedere buitenlandse werknemer die in België te werk wordt gesteld dient bij de Sociale Dienst in België te zijn aangemeld. Het bewijs van aanmelding bij de Sociale Dienst in België is een Limosa-1 aangifte. Europese Arbeiders zorgt voor deze Limosa aangifte bij de Belgische Sociale Dienst.

Voor ons Buitenlandse Werknemers / Europese Arbeiders is het van groot belang dat de Belgische en Europese wetgeving strikt gevolgd wordt.

Er zijn verschillende interessante manieren mogelijk voor de aanwerving:

Contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden

Tevreden klanten en partners.

Europese Arbeiders laat zich bijstaan door goed betrouwbare partners en tevreden klanten

Vraag uw offerte aan

U wilt een offerte of wil je meer weten over de aanpak van Buitenlandse werknemers? Neem vrijblijvend contact op!