FAQs

Waar moet de belastingaangifte gebeuren bij een buitenlandse werknemer ?

Door |2020-12-16T08:31:55+00:00november 29th, 2020|

Het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan: De werknemer verblijft binnen een tijdvak van 12 maanden niet langer dan 183 dagen in het werkland. Voor het tellen van de dagen voor de 183-dagenregeling gaat u uit van de verblijfsdagen: alle dagen waarop

Wat zijn de voorwaarden bij Detachering van buitenlandse werknemers?

Door |2020-11-29T21:25:57+00:00november 29th, 2020|

Naast de verplichte Limosa-aangifte. Moet iedere gedetacheerde werknemer of zelfstandige verplicht over een formulier A1 beschikken. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald. Evenals dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen. Het is dan ook een instantie van de sociale zekerheid van het land waarin de

Waar sociale lasten betalen bij een buitenlandse werknemer via Detachering?

Door |2020-11-29T21:06:19+00:00november 29th, 2020|

Wanneer de werkgever (Europese Arbeiders / buitenlandse Werknemers) alles goed regelt Omtrent de formulieren, zoals het A1-formulier. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald (en dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen). Dan worden de sociale bijdragen in het land waarin de zetel van de werkgever

Hoe lang kan een buitenlandse werknemer in Belgie werken?

Door |2020-11-29T21:03:18+00:00november 29th, 2020|

De toegelaten duur van de detacheringen bedraagt tussen 24 maanden en 5 jaar, soms verlengbaar. Bij detacheringen naar landen waarmee België geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gelden specifieke regels die je per land kan opvragen bij de RSZ.

Buitenlandse werknemers in dienst nemen: Waar moet je op letten?

Door |2020-11-25T20:30:38+00:00november 25th, 2020|

Veel bedrijven merken dat het lastiger wordt vacatures in te vullen. Het inzetten van buitenlandse werknemers is dan een oplossing. Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers is voor veel bedrijven de oplossing voor hun continuïteits- of bezettingsprobleem. Toch zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals bepaalde formaliteiten inzake

Wat met mijn wensen en behoeften?

Door |2020-11-25T20:23:13+00:00november 25th, 2020|

Wij gaan samen met u in overleg over uw opdracht/project, en samen bekijken wij welke soort onderaannemers, met welke specifieke kwalificaties en specialisaties, u nodig heeft om uw project/opdracht tot een succes te maken.

Wat is Detachering?

Door |2020-11-29T09:25:01+00:00november 25th, 2020|

Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren, met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen. Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden. Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van

Ga naar de bovenkant