De toegelaten duur van de detacheringen bedraagt tussen 24 maanden en 5 jaar, soms verlengbaar. Bij detacheringen naar landen waarmee België geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gelden specifieke regels die je per land kan opvragen bij de RSZ.