Tewerkstelling van buitenlandse werknemers? Waarop moet u letten?

 1. Buitenlandse werknemers tewerkstellen, in dienst nemen? Waarop moet u letten?

  Tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De laatste jaren is de Europese Unie sterk toegenomen, waar meer en meer buitenlandse arbeidskrachten in de EU gebruik maken van de open grenzen. Tegelijk zijn er Meer en meer kiezen bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten in te zetten bij gebrek aan gekwalificeerd personeel daar of om vooropgestelde deadlines waar te maken. Zeker ook om de knelpuntberoepen in te vullen. Hier is er wel een verschil tussen de EU landen of internationale landen. We spreken hier voornamelijk EU landen; Zoals de Poolse werknemers

 2. Wat zijn de verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers op het Belgische grondgebied?

  Toch zijn er wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden.  Het spreekt voor zicht zelf dat de regels over de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten dan ook niet eenvoudig zijn. Zoals bepaalde formaliteiten over tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen. Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers beschikken over een toelating om te werken. Vanaf 1 januari 2019 is de gecombineerde vergunning ingevoerd. Daardoor zal het verblijfsdocument vermelden of de betrokkene de toelating heeft om te werken. Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de regelgeving over de buitenlandse werknemers. Dan zijn er bij de verschillende gewesten ook nog eens verschillende wetten waar u aan moet voldoen. 
  tewerkstelling buitenlandse werknemers

 3. Wat is de oplossing om onverwachte problemen te voorkomen bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers?

  Er zijn al té vaak tevéél Belgische ondernemers in problemen gekomen bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten. Omdat de wetgeving niet strikt gevolgd werd.  De meeste bedrijven kiezen voor detachering. Aangezien dit veel voordelen met zich mee brengt als men met het juiste Detachering buitenlands uitzendbureau werkt.

 4. Wat is Detachering?

  Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren. Met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen.
  Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bijvoorbeeld. De Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.
  Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.
  Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land vaak onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.
  Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel.

 5. De voordelen van Detachering

  U betaalt alleen voor de gewerkte uren.
  Geen doorlopende kosten bij ziekte, vakantie of als u geen werk meer heeft.
  Slechts één kostenpost voor (ingeleend) personeel.
  Goede huisvesting voor uw werknemers.
  Alles juridisch goed geregeld, inclusief verzekering voor ongevallen.
  Professionele ondersteuning voor de werkgevers en de werknemers.
  Extra werknemers zonder extra administratie of inspanningen van uw kant.

 6. Voorwaarden bij Detachering van buitenlandse werknemers.

  Buitenlandse werknemers is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Europese Arbeiders (Buitenlandse Werknemers) zorgt ervoor dat alles in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving verloopt. Belangrijke zaken zoals huisvestiging en vervoer moeten geregeld worden

  Wanneer u met een arbeider of onder aannemer van ons werkt. Zorgt Europese Arbeiders (Buitenlandse Werknemers) ervoor dat alle verplichte formulieren en aangiftes A1-formulier, Limosa-aangifte, etc. In orde zijn. Evenals de huisvesting en vervoer kunnen wij voor onze zorgen nemen. Zo komt u niet voor verrassingen te zijn bij een controle die lijden tot zware boetes. 

 7. Hoe lang kan een buitenlandse werknemer in België werken?

  De toegelaten duur van de detacheringen bedraagt tussen 24 maanden en 5 jaar, soms verlengbaar. Bij detacheringen naar landen waarmee België geen verdrag over sociale zekerheid heeft gelden specifieke regels die u per land kan opvragen bij de RSZ.

 8. Waar sociale lasten betalen bij een buitenlandse werknemer via Detachering?

  Wanneer de werkgever (Europese Arbeiders / buitenlandse Werknemers) alles goed regelt Omtrent de formulieren, zoals het A1-formulier. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald (en dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen). Dan worden de sociale bijdragen in het land waarin de zetel van de werkgever is gevestigd die het document aflevert. 

 9. Wilt u buitenlandse werknemer of arbeiders tewerkstellen? Is Europese Arbeiders de ideale partner.

  Buitenlandse werknemers is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Europese arbeiders volgt de Belgische en Europese wetgeving wel nauwgezet. Buitenlandse werknemers zorgt ervoor dat alles in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving verloopt. Als u met een Buitenlandse / Poolse arbeider of onderaannemer werkt zorgen wij dat alle verplichte formulieren en aangiftes (A1-formulier, Limosa-aangifte, e.d.) in orde zijn.
  Lees meer over. Hoe neem je buitenlanse werknemers in dienst? In ons ander artikel.