Naast de verplichte Limosa-aangifte. Moet iedere gedetacheerde werknemer of zelfstandige verplicht over een formulier A1 beschikken. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald. Evenals dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen. Het is dan ook een instantie van de sociale zekerheid van het land waarin de zetel van de werkgever is gevestigd die het document aflevert.

Kies daarom altijd voor een professionele organisatie. Zodat je er zeker van bent dat alles conform de Europese en Belgische wetgeving verloopt. Europese Arbeiders (Buitenlandse Werknemers) kan hier uw betrouwbare partner voor zijn!