Veel bedrijven merken dat het lastiger wordt vacatures in te vullen. Het inzetten van buitenlandse werknemers is dan een oplossing. Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers is voor veel bedrijven de oplossing voor hun continuïteits- of bezettingsprobleem. Toch zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals bepaalde formaliteiten inzake tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen.

Buitenlandse werknemers is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Europese arbeiders volgt de Belgische en Europese wetgeving wel nauwgezet. Buitenlandse werknemers zorgt ervoor dat alles conform de Europese en Belgische wetgeving verloopt.

Als u met een Poolse arbeider of onderaannemer werkt zorgen wij dat alle verplichte formulieren en aangiftes (A1-formulier, Limosa-aangifte, e.d.) in orde zijn.